• ประมวลภาพการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2555
  • การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำเสนอในรูปแบบงาน “เชื่อมต่อเวลาด้วยโลกของข้อมูล Informatics Timeline” ภายในนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายและพัฒนาการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตลอดระยะ เวลา 20 ปี โดยบอกเล่าเรื่องราวของการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีห้องปฏิบัติการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องตัดต่อ และเทคโนโลยีล้ำสมัยอีกมากมาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดงานอย่างแท้จริง