• ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานทางด้านระบบสารสนเทศ
  • วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานทางด้านระบบสารสนเทศ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555