• ประมวลภาพค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้องครั้งที่ 12 ประจำปี 2555
  • นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ร่วมกันออกค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้องครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนวัดสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2555