• วันเด็กแห่งชาติ 2556
  • เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2556" ขึ้น ณ อาคารวิชาการ 6 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับน้องๆ เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรม