ข่าวกิจกรรม


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดี IT ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดี IT ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดี IT ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 07/09/2559 View [ 436 ] By : charoenporn.bo

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสำนักวิชาฯ พบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ....

Update : 15/05/2560 View [ 315 ] By : admin

การบรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung หัวข้อ "“how to be a good supervisor for graduate student”

การบรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung หัวข้อ การบรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung หัวข้อ "“how to be a good supervisor for graduate student” ....

Update : 15/05/2560 View [ 580 ] By : admin

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 15

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 15 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 15 โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ....

Update : 09/02/2559 View [ 448 ] By : hkanjana

สารสนเทศฯ บันทึกรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย”

สารสนเทศฯ บันทึกรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” สารสนเทศฯ บันทึกรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” ....

Update : 23/01/2559 View [ 679 ] By : hkanjana

นิเทศศาสตร์ ON AIR

นิเทศศาสตร์ ON AIR นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปล่อยของ นำเสนอผลงานโครงงานนิเทศศาสตร์จำนวน 11 ผลงาน ใน นิทรรศการแสดงผลงานนิเทศศาสตร์ ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “นิเทศศาสตร์ ON AIR” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ....

Update : 07/11/2558 View [ 569 ] By : hkanjana

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงาน

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงาน นักศึกษานิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต และโรงแรมสลีฟ วิธ มี ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ....

Update : 07/11/2558 View [ 578 ] By : hkanjana

“แต้มสีปันฝัน” กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

“แต้มสีปันฝัน” กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม นักศึกษารายวิชาการประชาสัมพันธ์รัฐและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “แต้มสีปันฝัน” กิจกรรมเพื่อสังคม ....

Update : 07/11/2558 View [ 653 ] By : hkanjana

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการวิชาการออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการวิชาการออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1 เพื่อนำมาให้บริการวิชาการแบบบูรณาการในการนำมาปฏิบัติงานจริงในการช่วยเหลือสังคมโดยการออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ....

Update : 07/11/2558 View [ 435 ] By : hkanjana

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ประจำปี 2558

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ....

Update : 28/08/2558 View [ 925 ] By : khundee.la

 < 1 2 3 4 >  Last ›