ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ประจำปี 2558

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ....

Update : 28/08/2558 View [ 958 ] By : khundee.la

สารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา2558

สารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา2558 กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ....

Update : 02/06/2558 View [ 669 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 29 - 31 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 02/06/2558 View [ 472 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาสารสนเทศศษสตร์เข้าร่วมการฝึกอบรมพร้อมสอบวัดมาตรฐาน Microsoft Technology Associate:HTML5

นักศึกษาสารสนเทศศษสตร์เข้าร่วมการฝึกอบรมพร้อมสอบวัดมาตรฐาน Microsoft Technology Associate:HTML5 กิจกรรมการฝึกอบรมพร้อมสอบวัดมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดโปรแกรม Microsoft Technology Associate: MTA หลักสูตร: วิชา HTML5: Application Development Fundamentals ....

Update : 02/06/2558 View [ 358 ] By : charoenporn.bo

คณาจารย์จาก UUM เยี่ยมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัย

คณาจารย์จาก UUM เยี่ยมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ต้อนรับคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย UTARA มาเลเซีย (UUM) ที่มาเยี่ยมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์จาก 2 มหาวิทยาลัย ....

Update : 29/05/2558 View [ 1266 ] By : admin

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการ กีฬา ITM Networks ครั้งที่ 14

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการ กีฬา  ITM Networks ครั้งที่ 14 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ITM Network ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2558 ....

Update : 04/02/2558 View [ 1216 ] By : hkanjana

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่12

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่12 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่12 ....

Update : 02/12/2557 View [ 1226 ] By : charoenporn.bo

ได้แล้ว!! 10 ทีม ตัวแทนเด็กใต้ไปแข่ง ACM-ICPC ระดับชาติ

ได้แล้ว!! 10 ทีม ตัวแทนเด็กใต้ไปแข่ง ACM-ICPC ระดับชาติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ 8 ทีม และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) 2 ทีม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาจากภาคใต้ ไปร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Thailand 2014 ระดับประเทศ ....

Update : 08/09/2557 View [ 1616 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรม “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน” ในโครงการ Informatics Young Blood

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรม “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน” ในโครงการ Informatics Young Blood หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ Informatics Young Blood โดยได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” ....

Update : 03/08/2557 View [ 2157 ] By : hkanjana

อบรม Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies at Walailak University

อบรม Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies at  Walailak University ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies at Walailak University โดยหลักสูตร MTA ....

Update : 13/06/2557 View [ 684 ] By : charoenporn.bo

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›