ข่าวประชาสัมพันธ์


บริษัท XPLink เปิดรับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน 1 อัตรา

บริษัท XPLink เปิดรับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน 1 อัตรา บริษัท XPLink จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Programmer ทั้งพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน ....

Update : 27/09/2555 View [ 1505 ] By : ksirivaj

ค่ายจิตปัญญา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้องใหม่ให้เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น

ค่ายจิตปัญญา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้องใหม่ให้เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายจิตปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ....

Update : 23/09/2555 View [ 2335 ] By : ksirivaj

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานทางด้านระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานทางด้านระบบสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานทางด้านระบบสารสนเทศ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ....

Update : 31/07/2555 View [ 2530 ] By : hkanjana

สำนักวิชาสารสนเทศศาตร์ขอความร่วมมือบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต

สำนักวิชาสารสนเทศศาตร์ขอความร่วมมือบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต สำนักวิชาสารสนเทศศาตร์ขอความร่วมมือบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต ....

Update : 11/07/2555 View [ 1231 ] By : charoenporn.bo

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่ ....

Update : 07/07/2555 View [ 1484 ] By : hkanjana

รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขยายเวลารับสมัคร)

รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขยายเวลารับสมัคร) รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา ....

Update : 23/06/2555 View [ 3349 ] By : hkanjana

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2012"

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สานต่อโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.”ประจำปี 2012 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม” ชิงถ้วยพระร ....

Update : 19/06/2555 View [ 2420 ] By : ksirivaj

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.) และTK Park จัดอบรมผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5 ให้กับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ....

Update : 31/05/2555 View [ 3447 ] By : ksirivaj

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ....

Update : 25/05/2555 View [ 2301 ] By : administrator

รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (เน้นทางด้านวารสารศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ....

Update : 24/05/2555 View [ 3498 ] By : administrator

 < 1 2 3 4 >