ข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ นายกิตติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 25/05/2555 View [ 2317 ] By : administrator

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น รอบคัดเลือก โดยมีตัวแทนจากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม ผลปรากฏว่า นายภัทรวุฒิ ทวี นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาส ....

Update : 25/05/2555 View [ 3500 ] By : administrator

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา ....

Update : 25/05/2555 View [ 4011 ] By : administrator

กิจกรรมวันเด็ก 2555 ผจญภัยบ้านผีสิงไฮเทค!!!

กิจกรรมวันเด็ก 2555 ผจญภัยบ้านผีสิงไฮเทค!!! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 "ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ....

Update : 25/05/2555 View [ 3947 ] By : administrator

นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2 ทีม ประกอบด้วยทีม วิทยุมดดำ ได้รับรางวัลดีเด่นและทีมลูกเป็ดขี้เหร่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ ....

Update : 25/05/2555 View [ 3993 ] By : administrator

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011 นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ทีม ประกอบด้วยทีมแพ็คคู่ และทีม Click Like ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011 ....

Update : 25/05/2555 View [ 2681 ] By : administrator

นศ. IM ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

นศ. IM ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ครั้งที่4 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ....

Update : 25/05/2555 View [ 2006 ] By : administrator

ประกวดแอนิเมชัั่นท่ารำโขน

ประกวดแอนิเมชัั่นท่ารำโขน มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวด Animation เพื่อการเรียนรู้นาฎศิลป์ ท่ารำโขน เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป สร้างสรรผลงานด้าน Digital Content มีส่วนร่วมส่งผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผลงานดีเด่น จะได้รับเชิญเ ....

Update : 25/05/2555 View [ 1662 ] By : administrator

นศ.การจัดการสารสนเทศ เจ๋ง คว้ารางวัลโครงงานดีเด่น ในงานวันสหกิจศึกษาไทย

นศ.การจัดการสารสนเทศ เจ๋ง คว้ารางวัลโครงงานดีเด่น ในงานวันสหกิจศึกษาไทย มื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค ร่วมกันจัดงาน งานวันสหกิจศึกษาไทย ขึ้น ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ....

Update : 15/02/2555 View [ 2343 ] By : administrator

สัมมนาการพัฒนาโครงงานของนักเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (LLEN ครั้งที่ 3)

สัมมนาการพัฒนาโครงงานของนักเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (LLEN ครั้งที่ 3) เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสคร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (Local learning enrichment network: LLEN) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ....

Update : 15/02/2555 View [ 2797 ] By : administrator

 < 1 2 3 4 >