ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมมนาโครงการวิจัย LLEN หัวข้อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฯ

สัมมนาโครงการวิจัย LLEN หัวข้อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฯ เมื่อวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN : Local Learning Enrichment Network) จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไท ....

Update : 15/09/2554 View [ 3439 ] By : admin

"คมชัดลึก" ประโคมข่าว "เพลงรักท่าศาลา"

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันศุกร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ประโคมข่าวละครเวที "เพลงรักท่าศาลา" กว่าครึ่งหน้าในคอลัมน์บันเทิง รายละเอียดของข่าวติดตามอ่านได้ที่นี่ >>>คลิก!! ....

Update : 15/09/2554 View [ 1306 ] By : admin

สัมมนา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

สัมมนา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN : Local Learning Enrichment Network) จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา ....

Update : 15/09/2554 View [ 2860 ] By : admin

‹ First  < 2 3 4