ข่าวผลงานนักศึกษา


นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แสดงความสามารถคว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แสดงความสามารถคว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น นางสาวฉัตรลดา ชูคง นักศึกษานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น โครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award โดยมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นที่ปรึกษา ....

Update : 18/06/2555 View [ 3481 ] By : ctanapor

เชิญชวนสืบค้นข้อมูลผลงานนักศึกษา ในฐานข้อมูลคลังปัญญาสารสนเทศ

เชิญชวนสืบค้นข้อมูลผลงานนักศึกษา ในฐานข้อมูลคลังปัญญาสารสนเทศ นางสาวเนตรชนก มาลัยเวช นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบคลังปัญญาสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ขุนดี หลำสุบ ....

Update : 15/06/2555 View [ 3216 ] By : ksirivaj

นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ ....

Update : 01/02/2556 View [ 2608 ] By : hkanjana

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา ....

Update : 25/05/2555 View [ 3996 ] By : administrator

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ชนะเลิศรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ชนะเลิศรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ชนะเลิศรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ....

Update : 25/05/2555 View [ 4205 ] By : administrator

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011 นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011 ....

Update : 07/03/2555 View [ 3452 ] By : administrator

นศ. IM คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

นศ. IM คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา และการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรูปแบบการบรรยาย จำนวน 5 รางวัล จากทั้งหมด 6 รางวัล ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานค ....

Update : 25/05/2555 View [ 4432 ] By : administrator

 < 1 2 3