• ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น


ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2560 ร่วมกับนักศึกษาจาก 18 สถาบันทั่วประเทศไทย มอบโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT404 คณะ ICT ม.มหิดล
 

Update : 08/05/2560 View [ 80 ] By : jaruwan.la