• กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 16


หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 16 โดยในปีการศึกษา 2559 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 โดยในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันทางด้านวิชาการ ได้แก่ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี การแข่งขันการพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันทางด้านเกมคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการแข่งขันกีฬาประเภท ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฟุตซอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน การประกวด Mister & Miss ITM และการประกวดกองเชียร์

สำหรับเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Update : 15/05/2560 View [ 97 ] By : admin