• นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร


        เนื่องในวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2560 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปดูงานที่จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยวันเดินทางจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปกรุงเทพฯ ได้แวะชม "อุทยานราชภักดิ์" เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ 
        จากนั้นในวันที่ 11 กันยายน 2560 นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้เดินทางไปกับรถบัสมหาวิทยาลัย เพื่อไปดูงานสถานประกอบการที่แรกที่ "การไฟฟ้านครหลวง" ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขต บางคอแหลม กทม. โดยกองนี้จะเน้นให้บริการข้อมูล GIS แก่หน่วยงานภายในเป็นหลักย่อยมาจากหน่วยงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีการนำเสนอ Application with GIS, GIS Asset Management, Data Conversion(sources), Application Arcmap GIS และ รถ Mobile Mapping System(รถเก็บแผนที่เหมือนของ Google) เป็นต้น จากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงานกรมชลประทาน ที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสักการะพระบรมศพและชมนิทรรศกาลที่สนามหลวง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นในวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (ปทุมธานี) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด และทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน และในวันสุดท้ายนำนักศึกษาดูงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย ตึก KBTG ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการต้อนรับ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี 
 
 
 
   
    
  
  
  

 
ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ  เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและให้ความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี 

Update : 15/10/2560 View [ 46 ] By : jaruwan.la