• ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ “Animation education, Works of Cal Art, Work of WU students” และ “Education USA and life experience”


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ U.S.embassy ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ

ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องบรรยาย 16 อาคารวิชาการ 5

เวลา 9:00-11:40 น.  ฟังบรรยายเรื่อง “Animation education, Works of Cal Art, Work of WU students” โดย Dr. Maureen Furniss จาก California Institute of Arts และ

เวลา 11:40-12:00 น.  ฟังบรรยายเรื่อง “Education USA and life experience” โดย คุณ ปรียะวรรณ , Education Specialist& Thai student with US expierence
 

ท่านที่สนใจ โปรดแจ้งชื่อได้ที่ งานธุรการสำนักวิชาฯ โทรศัพท์ 2206-7

ประวัติวิทยากร :Maureen Furniss (PhD)

Maureen Furniss (PhD) เป็นบรรณาธิการผู้ก่อตั้งวารสาร Animation Journal และผู้เขียนหนังสือสองเล่มเกี่ยวกับความงามและประวัติการทำภาพเคลื่อนไหวชื่อ Art in Motion: Animation Aesthetics และ The Animation Bible    Maureen เป็นอาจารย์สอนประวัติการทำภาพเคลื่อนไหวที่ California Institute of the Arts ในเมืองลอสแองเจอลิส   นอกจากนี้ เธอยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารของ Society for Animation Studies 

Maureen Furniss, PhD, is the founding editor of Animation Journal and the author of two books on animation aesthetics and history, Art in Motion: Animation Aesthetics and The Animation Bible. She teaches animation history at California Institute of the Arts, in Los Angeles, and she is also a founding member and chairman of the board of directors for the Society for Animation Studies.

Update : 25/01/2556 View [ 1948 ] By : hkanjana