• รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม 1-6


สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม 1-6 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ภาระงาน
  -ทำหน้าที่สอน  โดยใช้เนื้อหาและคู่มือการสอนของสถาบันคิงแมทส์
-   จัดทำประเมินผลการเรียนของนักเรียน ตามแบบรายงานที่สถาบันฯ กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  -  จบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา  
-  รักงานสอน รักการบริการ บุคลิกสุภาพอ่อนโยน ใจเย็น และอยู่กับเด็กประถมได้
-  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  
-  พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เอกสารประกอบการสมัคร
  -    สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
-    สำเนาบัตรประชาชน
-    สำเนาทะเบียนบ้าน
-    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป


ผู้สนใจสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานคิงแมทส์ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2 (ตรงข้ามห้างโรบินสันโอเชี่ยน)  เลขที่ 91/67-68  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตำบลปากนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร : 075-357779  มือถือ : 086-2767590  / 084-5072439

Update : 02/01/2557 View [ 1433 ] By : charoenporn.bo