• โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Examination)


นักศึกษาหรือบุคลากรคนใดที่ต้องการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Examination)

กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2014

 

click >>>>>>

 

 

Update : 15/05/2560 View [ 1325 ] By : admin