• ประกาศการชำระเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


เนื่องจากธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ไม่สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อหักบัญชีของนักศึกษาได้ทันในวันที่ 28/8/58 ดังนั้น ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. หรือทุนอื่นๆ ชำระเงินส่วนต่างจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันของเสียหายทั่วไป หรือค่าหอพัก ได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อย ม.วลัยลักษณ์  โดยชำระได้ภายในวันที่ 30/8/58 

 
 

Update : 15/05/2560 View [ 1347 ] By : admin