• นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์คว้าโควตาตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013


นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้าโควตาตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย วันที่ 7-8 กันยายน นี้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย ทีม iSemicolon ทีม iStyle ทีม Hnon noi  ทีม Ultraman และทีม The Real

ผลการแข่งขัน

ทีม iSemicolon ได้อันดับที่ 6 และ รับรางวัลชมเชย จำนวน 3000 บาท  ซึ่งมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย 

นศ.หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 2  : นายปฐมพงศ์ แสวงสุข นายเอกภพ สุวรรณา

นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ : น.ส. นริศศา กัลยากาญจน์  

ทีม Hnon noi ได้อันดับที่ 11 ซึ่งมีสมาชิกในทีมเป็นนศ.หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย  น.ส. แสงเดือน จันทร์ใหม่ นายนิติรัตน์ วงศ์ชัย และนายวุฒิไกร ลิ่มสกุล

 

ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองทีมยังได้รับโควต้าเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ณ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7-8 กันยายนนี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประมวลภาพการแข่งขัน

ทีม Hnon noi

ทีม The Real

ทีม iStyle

ทีม iSemicolon

ทีม Ultraman

ทีมโค้ช

 

Update : 10/10/2556 View [ 2248 ] By : admin