• “แสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557


      ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด“ดาวประดับ เดือนประดู่” ประจำปีการศึกษา 2557 รอบตัดสิน โดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมชมการประกวดพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน มีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเชียร์ และชมความสามารถของผู้เข้าประกวดจนล้นหอประชุมอาคารไทยบุรี

      ในรอบดังกล่าวมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คน และฝ่ายหญิง 15 คน ซึ่งกิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแล้ว ยังมีกิจกรรมของชมรมและสำนักวิชาต่างๆ ร่วมแสดงอย่างคับคั่งด้วย ผลการประกวดปรากฎว่า ตำแหน่งดาวประดับ ตกเป็นของ “น้องมุก” นางสาวกรองกาญจน์ ยกสุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ส่วนตำแหน่งเดือนประดู่ ได้แก่ “น้องแสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา จากสำนักวิชาสารสนเทศาสตร์ หลักสูตรวิศกรรมซอฟแวร์

      น้องแสตมป์ เล่าถึงความรู้สึกประทับใจในการเข้าร่วมการประกวดเวทีนี้ว่า ไม่ผิดหวังเลยที่ได้เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากหลายสำนักวิชา เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังประทับใจเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่คอยเป็นแรงเชียร์ทำให้เรามีพลังทำทุกอย่างบนเวทีให้ออกมาอย่างเต็มที่ จนสามารถคว้าตำแหน่งเดือนประดู่มาครองได้สำเร็จ หลังจากนี้จะขอทำหน้าที่ตัวแทนนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เต็มความสามารถ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

     

 

นอกจากนี้น้องแสตมป์ยังได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผิวสวยสุขภาพดีฝ่ายชาย และรางวัล People choice Award 

 

 

     ซึ่งน้องแสตมป์ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือดและได้รับตำแหน่งเดือนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประกวด INFO The Star Award 2012 เมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาเป็นอย่างยิ่ง

 

ขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก ส่วนประชาสัมพันธ์และชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Update : 29/10/2557 View [ 2708 ] By : khundee.la