• นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการ Jenesys 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น


นางสาวชนม์ชนก บุญนนท์ และนายกัมปนาท สมุทรสงคราม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 (Japan-East Asia Network of Exchange for students and Youths:Jenesys 2.0) เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

Update : 20/11/2557 View [ 1707 ] By : charoenporn.bo