• นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014


ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา ดูงานเอเยนซี่ Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟเอช มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต - นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาทักษะความรู้ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานจาก 683 ทีม จนเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น และทรูวิชั่นส์ ได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้ายโดย 1 ใน 10 ทีม มีทีมนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ผ่านเข้ารอบดังกล่าวด้วย คือ ทีมมาตราไทย สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย นายธเนศ คำคง และนายจักรกฤษณ์ ทนวิรักษ์ มีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Update : 20/11/2557 View [ 1002 ] By : charoenporn.bo