• นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้


ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ BBC World News สำนักข่าวระดับโลก จัดโครงการ นักข่าวแห่งอนาคต ครั้งที่13 TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ที่สนใจงานด้านข่าว มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยจัดสอบข้อเขียนในรอบแรกเพื่อคัดเลือก นิสิต-นักศึกษาจากทั่วประเทศ 30 คน เข้าร่วมโครงการและสอบคัดเลือกในรอบต่อไป
 
สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านรอบแรก จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ นางสาวชยณัฏฐ์  มีเงิน ชั้นปีที่ 4 และนางสาวสกุลรัตน์ ปรีดาผล ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ กระบวนการข่าว จากนักข่าวมืออาชีพระดับประเทศและระดับโลก ระหว่าง วันที่ 28-30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม กานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ทั้งยังมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน ระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า อีกด้วย
 
ในการอบรม มีการประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ซึ่งกลุ่มของนางสาวสกุลรัตน์ ปรีดาผล ได้รางวัลชนะเลิศ และกลุ่มของนางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และหลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการมีการสอบคัดเลือกรอบสอง ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นการได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2  โดยจะได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล ได้ฝึกงานกับสถานีข่าว TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาการฝึกงาน รวมทั้งได้รับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก British Council อีกด้วย
 
นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ หรือ พลอย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องจริยธรรม กระบวนการข่าว ข่าวโทรทัศน์ แนวคิดการสื่อสารด้วยภาพ กรณีศึกษาการนำเสนอเชิงลึก ข่าวออนไลน์ เบื้องหลังการทำงานของคนข่าว รวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนถ่ายคลิปและการตัดต่อ ทั้งนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนการผลิตสารคดีเชิงข่าว ทั้งการคิดประเด็น การติดต่อแหล่งข่าว การหาข้อมูล การลงพื้นที่จริง เขียนบทและตัดต่อ ตลอดจนได้คำแนะนำและประสบการณ์รวมถึงมิตรภาพจากเพื่อนๆ และคนในวงการสื่อมวลชนอีกด้วย

 

 

Update : 01/05/2558 View [ 1457 ] By : charoenporn.bo