• นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลจากการประกวดสายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5


นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลจากการประกวดสายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559 และเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

 


ภาพจากซ้าย:
1. นายธเนศ คำคง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง
2. นายวัชรพล แพทย์ขิม ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
3. นายชนกชนม์ กุลจินต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์
4. นางสาวสุริยพร อามิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ต และ/หรือ สื่อใหม่
5. นางสาวศานตมล คำโปร่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

Update : 02/05/2559 View [ 629 ] By : charoenporn.bo