• นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2016


นายกิตติ พันธภาค และนายจารุเดช จือเหลียง นักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 หัวข้อ "TOGETHER คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน"
 
การประกวดครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 512 ทีม จาก 46 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และได้คัดเลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา
 
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับทุนผลิตภาพยนตร์โฆษณา ทีมละ 15,000 บาท เพื่อนำไปออกอากาศทางทรูวิชั่นส์กว่า 25 ช่อง และทางสื่อออนไลน์ โดยจะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
 
 
 
 
ภาพและข้อมูลจาก True Young Producer Award
 
 

Update : 15/05/2560 View [ 410 ] By : admin