• ประสบการณ์สุดประทับใจ สหกิจศึกษาที่ ‘อินเดีย’ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล


ติดตามอ่านเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับการออกสหกิจศึกษา ณ สถานกงสุลไทย กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ของนายจิราวัฒน์ เพชรชูและนายวรพล หลังโส๊ะ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และมติชนออนไลน์ คอลัมน์ทีนทอล์กอาเซียน ได้ที่ https://www.matichon.co.th/news/618189
 
 
ทั้งนี้ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ยังคงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำความรู้จากที่เรียน มุ่งสู่การปฏิบัติงานได้จริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ และเปิดโอกาสในการประยุกต์ความรู้ความสามารถสู่การทำงานต่อไปในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ทางหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลกำลังประสานงานเพื่อส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศอีก 23 คน รวมทั้งสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงภายในประเทศอีกด้วย  ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของหลักสูตรได้ที่ https://www.facebook.com/clubim.wu/
 
 

 

Update : 11/08/2560 View [ 94 ] By : ksirivaj