• นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น


 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

  


เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น รอบคัดเลือก โดยมีตัวแทนจากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม ผลปรากฏว่า นายภัทรวุฒิ ทวี นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน 3,000 บาทจากการชนะเลิศในรอบคัดเลือก นายภัทรวุฒิ ทวี จึงได้เป็นตัวแทนการประกวดนำเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในงาน "เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วภาคใต้ตอนบนจำนวน 14 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ผลปรากฏว่า นายภัทรวุฒิ ทวี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้อีกครั้ง ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 


 

 

Update : 25/05/2555 View [ 3505 ] By : administrator