• เปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2555


 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  กำหนดจัดงาน "Open House 2012 และการสัมมนาวิชาการ" ในวันพุธที่ 25 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29  กรกฎาคม 2555 ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  อาคารวิชาการ 6  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งเชิญชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ได้ที่
 http://openhouse55.wu.ac.th/

 

เปิดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

 

 

 

 

 

Update : 28/07/2555 View [ 3108 ] By : administrator