• กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและกีฬา ITM Network Games ครั้งที่ 12


หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network Games ครั้งที่ 12 ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2555 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2555 โดยในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 700 คน กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันทางด้านวิชาการ ได้แก่ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทางด้านเกมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ  การประกวด Mister & Miss ITM การประกวดกองเชียร์

ประมวลภาพเพิ่มเติม

Update : 15/11/2555 View [ 2021 ] By : hkanjana