Tag : im


เชิญชวนสืบค้นข้อมูลผลงานนักศึกษา ในฐานข้อมูลคลังปัญญาสารสนเทศ

เชิญชวนสืบค้นข้อมูลผลงานนักศึกษา ในฐานข้อมูลคลังปัญญาสารสนเทศ นางสาวเนตรชนก มาลัยเวช นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบคลังปัญญาสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ขุนดี หลำสุบ ....

Update : 15/06/2555 View [ 3234 ] By : ksirivaj

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2012"

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สานต่อโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.”ประจำปี 2012 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม” ชิงถ้วยพระร ....

Update : 19/06/2555 View [ 2449 ] By : ksirivaj

นศ. IM ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

นศ. IM ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ครั้งที่4 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ....

Update : 25/05/2555 View [ 2017 ] By : administrator