Tag : ACM


นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์คว้าโควตาตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์คว้าโควตาตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013 นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้าโควตาตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM/ICPC 2013 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย วันที่ 7-8 กันยายน นี้ ....

Update : 10/10/2556 View [ 2248 ] By : admin