Tag : ITM Networks วิชาการ กีฬา


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการ กีฬา ITM Networks ครั้งที่ 14

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการ กีฬา  ITM Networks ครั้งที่ 14 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ITM Network ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2558 ....

Update : 04/02/2558 View [ 1230 ] By : hkanjana