Tag : สำนักวิชาพบนักศึกษาใหม่


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสำนักวิชาฯ พบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ....

Update : 15/05/2560 View [ 351 ] By : admin