Tag : 2555


นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น รอบคัดเลือก โดยมีตัวแทนจากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม ผลปรากฏว่า นายภัทรวุฒิ ทวี นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาส ....

Update : 25/05/2555 View [ 3500 ] By : administrator

กิจกรรมวันเด็ก 2555 ผจญภัยบ้านผีสิงไฮเทค!!!

กิจกรรมวันเด็ก 2555 ผจญภัยบ้านผีสิงไฮเทค!!! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 "ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ....

Update : 25/05/2555 View [ 3947 ] By : administrator