Tag : งานวันเด็ก


กิจกรรมวันเด็ก 2555 ผจญภัยบ้านผีสิงไฮเทค!!!

กิจกรรมวันเด็ก 2555 ผจญภัยบ้านผีสิงไฮเทค!!! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 "ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ....

Update : 25/05/2555 View [ 3964 ] By : administrator

วันเด็กแห่งชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็กแห่งชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2556" ขึ้น ณ อาคารวิชาการ 6 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับน้องๆ เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ....

Update : 18/01/2556 View [ 1938 ] By : khundee.la