Tag : Award


นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011 นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ทีม ประกอบด้วยทีมแพ็คคู่ และทีม Click Like ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2011 ....

Update : 25/05/2555 View [ 2698 ] By : administrator

Award

Award ....

Update : 11/06/2557 View [ 884 ] By : charoenporn.bo