Tag :


ขยายเวลา รับสมัครงาน อาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ขยายเวลา รับสมัครงาน อาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (เน้นทางด้านวารสารศาสตร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ....

Update : 20/05/2559 View [ 1491 ] By : charoenporn.bo

นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ "รวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5

นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการ "รวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 " ....

Update : 07/09/2555 View [ 1919 ] By : ksirivaj

รอ upload file บริษัท สวิฟต์เลท จํากัด รับสมัครพนักงาน

บริษัท สวิฟต์เลท จํากัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Developer และ System Analyst รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ ....

Update : 11/09/2555 View [ 0 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา นายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ นางสาวปรัศนี นพสุวรรณ นายบุริม วัฒนาศรีโรจน์ และนายรัชตะ ปิยสนธิ์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจ ....

Update : 19/09/2555 View [ 3105 ] By : ksirivaj

ค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้องครั้งที่ 12 ประจำปี 2555

ค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้องครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ร่วมกันออกค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้องครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนวัดสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรี ธรรมราช ....

Update : 18/09/2555 View [ 2741 ] By : khundee.la

พณฯ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการเปิดบ้าน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

พณฯ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการเปิดบ้าน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พณฯ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการเปิดบ้าน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ....

Update : 19/09/2555 View [ 4285 ] By : ksirivaj

ค่ายจิตปัญญา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้องใหม่ให้เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น

ค่ายจิตปัญญา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้องใหม่ให้เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายจิตปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ....

Update : 23/09/2555 View [ 2340 ] By : ksirivaj

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล รายละเอียดหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ....

Update : 31/08/2560 View [ 22551 ] By : khundee.la

หนังสือรับรองหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ

หนังสือรับรองหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตหลักสูตรสารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนด ....

Update : 05/10/2555 View [ 4638 ] By : ksirivaj

บริษัท XPLink เปิดรับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน 1 อัตรา

บริษัท XPLink เปิดรับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน 1 อัตรา บริษัท XPLink จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Programmer ทั้งพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน ....

Update : 27/09/2555 View [ 1510 ] By : ksirivaj

Informatics Talk

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2556 ....

Update : 23/02/2560 View [ 459 ] By : charoenporn.bo

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ตัวอย่างรายวิชาได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา การออกแบบสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ....

Update : 28/09/2555 View [ 11191 ] By : ksirivaj

สตูดิโอนิเทศศาสตร์

สตูดิโอนิเทศศาสตร์ สตูดิโอนิเทศศาสตร์ ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติจริง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ....

Update : 28/09/2555 View [ 7181 ] By : ksirivaj

สีน้ำเงินคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชาย ปีที่ 2 ติดต่อกัน

สีน้ำเงินคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชาย ปีที่ 2 ติดต่อกัน ปีที่ 2 ที่สำนักวิชาฯ ได้ลงแข่งวอลเลย์บอลชาย ซึ่งผลปรากฏว่า ได้เข้าชิงชนะเลิศเป็นปีที่สองติดต่อกัน และนักกีฬาสีน้ำเงินก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง โดยในรอบชิงชนะเลิศ ....

Update : 01/10/2555 View [ 2354 ] By : khundee.la

แผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

แผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศดิจิทัล แผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (IM) และหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (DIM) สำหรับนักศึกษารหัส 52-55 ....

Update : 05/10/2555 View [ 1882 ] By : ksirivaj

รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ....

Update : 20/05/2559 View [ 1103 ] By : charoenporn.bo

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ....

Update : 14/11/2555 View [ 1140 ] By : charoenporn.bo

ดาวเด่นตำแหน่งงานปี 2013 คนไอทีใครเนื้อหอมบ้าง

ดาวเด่นตำแหน่งงานปี 2013 คนไอทีใครเนื้อหอมบ้าง นิตยสาร Forbes ได้รวบรวมไว้ แต่ผมขอเลือกมาเฉพาะสายงานที่เกี่ยวกับดิจิตอลเท่านั้น ตำแหน่งงานเนื้อหอมอันดับหนึ่งในโลกดิจิตอลยังเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ยังมีงานและมีความต้องการอีกมาก ไม่ว่าในองค์กรใหญ่หรือธุรกิจเกิดใหม่หลายธุรกิจก็มุ่งหน้าไปหาโอกาสบนโลกออนไลน์กันเป็นแถว ใครที่ชอบนั่งหน้าคอมพ์ สร้างสรรค์ผ ....

Update : 10/01/2556 View [ 1678 ] By : charoenporn.bo

วันเด็กแห่งชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็กแห่งชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2556" ขึ้น ณ อาคารวิชาการ 6 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับน้องๆ เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ....

Update : 18/01/2556 View [ 1922 ] By : khundee.la

Professor Mitsuhiro Oda ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัยกับคณาจารย์ในสำนักสารสนเทศศาสตร์

Professor Mitsuhiro Oda ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัยกับคณาจารย์ในสำนักสารสนเทศศาสตร์ Professor Mitsuhiro Oda ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัยกับคณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ....

Update : 25/01/2556 View [ 2034 ] By : hkanjana

ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ “Animation education, Works of Cal Art, Work of WU students” และ “Education USA and life experience”

ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ “Animation education, Works of Cal Art, Work of WU students” และ “Education USA and life experience” สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ U.S.embassy ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องบรรยาย 16 อาคารวิชาการ 5 เวลา 9:00-11:40 น. บรรยายเรื่อง “Animation education, Works of Cal Art, Work of WU students” โดย Dr. Maureen Furniss จาก California Institute of Arts และเวลา 11:40-12:00 น บรรย ....

Update : 25/01/2556 View [ 1956 ] By : hkanjana

ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศ รุ่น 3

ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศ รุ่น 3 ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแบบเป็นประชาธิปไตย ....

Update : 04/02/2556 View [ 1468 ] By : ksirivaj

ฝ่ายวิชาการนักศึกษา จัดโครงการเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ออกสู่ตลาดงานในอนาคต

ฝ่ายวิชาการนักศึกษา จัดโครงการเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ออกสู่ตลาดงานในอนาคต ฝ่ายวิชาการนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดงาน เทคนิคการสมัครงานและการปรับตัวในการทำงานในกับนักศึกษาชั้นปี 4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ....

Update : 28/02/2556 View [ 1123 ] By : ksirivaj

ภาพความสำเร็จจาก...ค่ายผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 (The Leader Camp) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาพความสำเร็จจาก...ค่ายผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 (The Leader Camp) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 (The Leader Camp) ณ เขาหลวงรีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ....

Update : 06/03/2556 View [ 2691 ] By : ksirivaj

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. 5 คน ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. 5 คน ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น ปี 3 น.ส.ฐิตา ทิพย์รัตน์ ปี 3 น.ส.พัทธวรรณ ธรรมรักษ์ ปี 3 น.ส.นุชนาถ มานะเมธากิจ ปี 3 และ น.ส.ฉัตรลดา ชูคง ปี 4 สอบผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 10th TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award ....

Update : 09/03/2556 View [ 2911 ] By : charoenporn.bo

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กำหนดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาที่จะสำเร็จภาคการศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ....

Update : 18/03/2556 View [ 2188 ] By : pornpon.th

คณะกรรมการชมรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555

คณะกรรมการชมรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 รายชื่อคณะกรรมการชมรมสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ....

Update : 16/04/2556 View [ 4897 ] By : ksirivaj

คณะกรรมการชมรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2556

คณะกรรมการชมรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2556 รายชื่อคณะกรรมการชมรมสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ....

Update : 17/04/2556 View [ 2085 ] By : ksirivaj

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้ นางสาวฐิตา ทิพย์รัตน์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้ จากโครงการ TrueVisions BBC World News Future Journalist Award 2013 นักข่าวแห่งอนาคต รุ่นที่ 11 โดยทรูวิชั่นส์ , BBC World News, การบินไทย และ British Council ....

Update : 01/05/2556 View [ 1262 ] By : charoenporn.bo

นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ชนะเลิศการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ครั้งที่ 1

นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ชนะเลิศการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ได้มีการมอบรางวัลจากกิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งทีมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลสามหมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติยศไปครอง จ ....

Update : 01/05/2556 View [ 3708 ] By : charoenporn.bo

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2556 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2556 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในวันที่ 12 และ 14 พฤษภาคม 2556 ....

Update : 28/05/2556 View [ 1878 ] By : khundee.la

การแข่งขันกีฬาฮาเฮ สานสัมพันธ์พี่น้อง หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 2556

การแข่งขันกีฬาฮาเฮ สานสัมพันธ์พี่น้อง หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 2556 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ได้จัดการแข่งขันกีฬาฮาเฮ สานสัมพันธ์พี่น้องในหลักสูตร ณ ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ....

Update : 31/05/2556 View [ 4615 ] By : khundee.la

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดออกแบบเว็บไซต์

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดออกแบบเว็บไซต์ นางสาววันวิสา ชะอุ่ม นางสาวมัลลิกา ไชยจิิตต์ และนายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการประกวดออกแบบเว็บไซต์ "BU-MSIG Creative Digital Contest" ....

Update : 13/06/2556 View [ 2930 ] By : khundee.la

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในสำนักวิชาและการประกวด INFO's The Star 2013

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในสำนักวิชาและการประกวด INFO's The Star 2013 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ชมรมนักศักษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในสำนักวิชาและการประกวด INFO's The Star 2013 ....

Update : 09/07/2556 View [ 3971 ] By : khundee.la

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาฝ่ายกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมภัตตาคารวิทยาศาสตร์

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาฝ่ายกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมภัตตาคารวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา อุธยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดงานภัตตาคารวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอและให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ผ่านเมนูวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนและผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกชื้อและทดลองทำเมนูวิทยาศาสตร์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง ทั้ง ....

Update : 02/08/2556 View [ 2903 ] By : khundee.la

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาหลักสูตร การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้องครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2556 ....

Update : 17/10/2556 View [ 3959 ] By : khundee.la

น้องสายไหมและน้องเบียร์ คว้าตำแหน่งดาวประดับและรองเดือนประดู่ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

น้องสายไหมและน้องเบียร์ คว้าตำแหน่งดาวประดับและรองเดือนประดู่ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 น้องสายไหม-นางสาวณัฐธิดา กาญจนไพเราะ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คว้าตำแหน่งดาวประดับ และน้องเบียร์-นายกฤษต เหนือคลอง หลักสูตรวิศกรรมซอฟต์แวร์ คว้าตำแหน่งรองเดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากผู้เข้าร่วมประกวดรอบแรกจำนวนกว่า 200 คน ....

Update : 18/10/2556 View [ 3809 ] By : khundee.la

การบรรยายพิเศษด้าน Human Interface จาก Dr.Winyu Chinthammit ประเทศออสเตรเลีย

การบรรยายพิเศษด้าน Human Interface จาก Dr.Winyu Chinthammit ประเทศออสเตรเลีย วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก Dr.Winyu Chinthammit จาก HITLab AU (the Human Interface Technology Laboratory Australia) บรรยายพิเศษในหัวข้อ Human Interface พร้อมทั้งให้คำแนะนำการทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการทำงานวิจัยร่วม ....

Update : 25/12/2556 View [ 2006 ] By : pornpon.th

รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม 1-6

รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม 1-6 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม 1-6 จำนวน 3 อัตรา ....

Update : 02/01/2557 View [ 1441 ] By : charoenporn.bo

โครงการทัศนศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

โครงการทัศนศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน โครงการทัศนศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ....

Update : 13/03/2557 View [ 2024 ] By : charoenporn.bo

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ร่วมกิจกรรมประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014)

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ร่วมกิจกรรมประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ร่วมกิจกรรมประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) ชิงเงินรางวัลรวม 610,000.-บาท (จาก 6 ประเภทผลงาน) ....

Update : 15/05/2560 View [ 1337 ] By : admin

test

test ....

Update : 06/06/2557 View [ 350 ] By : charoenporn.bo

School logo

School logo ....

Update : 05/06/2557 View [ 375 ] By : csiripin

Communication arts studio

- ....

Update : 11/06/2557 View [ 2388 ] By : csiripin

Bachelor of Information Science Program in Communication

- ....

Update : 14/08/2558 View [ 1408 ] By : charoenporn.bo

Research

Research ....

Update : 11/06/2557 View [ 1250 ] By : charoenporn.bo

Bachelor of Science Program in Information Technology

Bachelor of Science Program in Information Technology ....

Update : 14/08/2558 View [ 1561 ] By : charoenporn.bo

Bachelor of Science Program in Digital Information Management

Bachelor of Science Program in Digital Information Management ....

Update : 14/08/2558 View [ 1390 ] By : charoenporn.bo

DIM facility

DIM facility ....

Update : 11/06/2557 View [ 1532 ] By : csiripin

Virtual reality (VR) Laboratory

Virtual reality (VR) Laboratory ....

Update : 11/06/2557 View [ 869 ] By : csiripin

Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation ....

Update : 14/08/2558 View [ 1520 ] By : charoenporn.bo

อบรม Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies at Walailak University

อบรม Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies at  Walailak University ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies at Walailak University โดยหลักสูตร MTA ....

Update : 13/06/2557 View [ 687 ] By : charoenporn.bo

Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies

Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies International Workshop on the topic “Creation and Interaction with Virtual Reality Technologies” by Dr.Frederic Vignat and school of Informatics. ....

Update : 13/06/2557 View [ 675 ] By : charoenporn.bo

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิชา ....

Update : 15/05/2560 View [ 2321 ] By : admin

“แสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557

“แสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557 “แสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ ประจำปี 2557 ในการประกวดดาวประดับเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ....

Update : 29/10/2557 View [ 2723 ] By : khundee.la

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการ Jenesys 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการ Jenesys 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น นางสาวชนม์ชนก บุญนนท์ และนายกัมปนาท สมุทรสงคราม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 (Japan-East Asia Network of Exchange for students and Youths:Jenesys 2.0) เพื่อเรี ....

Update : 20/11/2557 View [ 1718 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014 ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา ดูงานเอเยนซี่ Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเ ....

Update : 20/11/2557 View [ 1016 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่12

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่12 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่12 ....

Update : 02/12/2557 View [ 1231 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ....

Update : 18/12/2557 View [ 721 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้ เป็นครั้งที่ 2 จากโครงการ TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015 ....

Update : 01/05/2558 View [ 1471 ] By : charoenporn.bo

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรม เทคนิคการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรม เทคนิคการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ ห้องอบรม1 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ....

Update : 15/05/2560 View [ 1118 ] By : admin

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ประจำปี 2558

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลพร้อมด้วยคณาจารย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ....

Update : 28/08/2558 View [ 968 ] By : khundee.la

Communication students from Walailak University win the first prize of “Media Pattern of Happiness Creation” the 1st contest

Communication students from Walailak University win the first prize of “Media Pattern of Happiness Creation”  the 1st contest On 26 April 2013, the prize for the first “Media Pattern of Happiness Creation” contest at the university level ....

Update : 07/10/2558 View [ 788 ] By : charoenporn.bo

Winners of Southern Quota Software Engineering and Computer Science join competition in programming ACM/ICPC 2013

Winners of Southern Quota Software Engineering and Computer Science join competition in programming ACM/ICPC 2013 Winners of Southern Quota Software Engineering and Computer Science join competition in programming ACM/ICPC 2013 ....

Update : 29/10/2558 View [ 488 ] By : charoenporn.bo

Communication students selected to join final round of social advertising contest “True Young Producer Award 2014”

Communication students selected to join final round of social advertising contest “True Young Producer Award 2014” Communication students selected to join final round of social advertising contest “True Young Producer Award 2014” ....

Update : 29/10/2558 View [ 437 ] By : charoenporn.bo

Lecturers and Students from Digital Information Technology Program Study Trip 2015

Lecturers and Students from Digital Information Technology Program Study Trip 2015 Lecturers and Students from Digital Information Technology Program Study Trip 2015 ....

Update : 29/10/2558 View [ 728 ] By : charoenporn.bo

อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานทางด้านวิชาการ อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 04/11/2559 View [ 301 ] By : jaruwan.la

เชิญเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

เชิญเข้าฟังบรรยายหัวข้อ เชิญเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" From Creativity to Science and Technology Innovation โดย ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (conference NST+SRT+BKK) รา ....

Update : 15/05/2560 View [ 645 ] By : admin

การบรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung หัวข้อ "“how to be a good supervisor for graduate student”

การบรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung หัวข้อ การบรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung หัวข้อ "“how to be a good supervisor for graduate student” ....

Update : 15/05/2560 View [ 596 ] By : admin

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลจากการประกวดสายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลจากการประกวดสายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลจากการประกวดสายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559 ....

Update : 02/05/2559 View [ 642 ] By : charoenporn.bo

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดี IT ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดี IT ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดี IT ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ที่มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 07/09/2559 View [ 474 ] By : charoenporn.bo

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ หาดใหญ่-มาเลเซีย

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ หาดใหญ่-มาเลเซีย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Wawasan Open University (WOU) ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน ....

Update : 22/11/2559 View [ 349 ] By : jaruwan.la

คณาจารย์ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้าน Data Analysis

คณาจารย์ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้าน Data Analysis เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือ ณ หน่วยงานทางด้าน Data Analysis ....

Update : 22/11/2559 View [ 291 ] By : jaruwan.la

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2016

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2016 นายกิตติ พันธภาค และนายจารุเดช จือเหลียง นักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 หัวข้อ "TOGETHER คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน" ....

Update : 15/05/2560 View [ 394 ] By : admin

คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและเทคนิคเหมืองข้อมูล (data mining) และการนำเสนอข้อมูล (data visualization) โดยใช้โปรแกรม R"

คณาจารย์เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและเทคนิคเหมืองข้อมูล (data mining) และการนำเสนอข้อมูล (data visualization) โดยใช้โปรแกรม R" ....

Update : 22/11/2559 View [ 323 ] By : jaruwan.la

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกการใช้ความคิด วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงตรรกะ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสามารถนำมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้ในอนาคต ....

Update : 22/11/2559 View [ 538 ] By : jaruwan.la

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เปิดโอกาสสหกิจศึกษายังต่างประเทศ

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เปิดโอกาสสหกิจศึกษายังต่างประเทศ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทางสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาไปปฎิบัตืสหกิจศึกษายังต่างประเทศ โดยทางหลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย อีนเดีย และและสาธารณรัฐเช็ค ....

Update : 20/01/2560 View [ 322 ] By : ksirivaj

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร ในช่วงวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2560 ....

Update : 24/03/2560 View [ 722 ] By : charoenporn.bo

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2560 ....

Update : 08/05/2560 View [ 84 ] By : jaruwan.la

ความเป็นมา

ความเป็นมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541 ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยเน้นการเ ....

Update : 15/05/2560 View [ 6501 ] By : admin

ประกาศการชำระเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศการชำระเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประกาศการชำระเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ....

Update : 15/05/2560 View [ 1347 ] By : admin

โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Examination)

โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Examination) นักศึกษาหรือบุคลากรคนใดที่ต้องการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Examination) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2014 ....

Update : 15/05/2560 View [ 1333 ] By : admin

คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือ ณ หน่วยงานทางด้าน Data Analysis ....

Update : 07/07/2560 View [ 124 ] By : jaruwan.la

10 อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับหลักสูตร DIM

10 อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับหลักสูตร DIM สื่อแนะนำ 10 อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับหลักสูตร DIM ....

Update : 31/08/2560 View [ 79 ] By : khundee.la

จบม.6 แล้วเรียนต่ออะไรดี?

จบม.6 แล้วเรียนต่ออะไรดี? สื่อแนะนำหลักสูตร ตอน : จบม.6 แล้วเรียนต่ออะไรดี? ....

Update : 31/08/2560 View [ 67 ] By : khundee.la

จุดเด่นของ หลักสูตร DIM

จุดเด่นของ หลักสูตร DIM สื่อแนะนำหลักสูตร ตอน : จุดเด่นของ หลักสูตร DIM ....

Update : 31/08/2560 View [ 71 ] By : khundee.la

DIM E-Magazine

DIM E-Magazine นิตยสารแนะนำหลักสูตร ออนไลน์ DIM E-Magazine ....

Update : 31/08/2560 View [ 59 ] By : khundee.la

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ  กรุงเทพมหานคร นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง กรมชลประทาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (ปทุมธานี) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด และธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2560 ....

Update : 15/10/2560 View [ 46 ] By : jaruwan.la