Tag : ITM Network Games ครั้งที่ 12


กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและกีฬา ITM Network Games ครั้งที่ 12

กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและกีฬา ITM Network Games ครั้งที่ 12 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network Games ครั้งที่ 12 ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2555 ....

Update : 15/11/2555 View [ 2037 ] By : hkanjana