Tag : ������������������������������������


นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อับดุลรอฮิม สามะ ไปนำเสนองานสร้างสรรค์ "ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบนมือถือ" ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นของกลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 01/02/2556 View [ 2134 ] By : hkanjana