บุคลากรประจำสำนักวิชา


คณบดีประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองคณบดีประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ / หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

นักวิชาการ (ด้านแอนิเมชัน)

 นักวิชาการ

พนักงานประจำห้องปฎิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 

พนักงานประจำสำนักงานบริหารงานทั่วไป

 

Update : 28/06/2560 View [ 19984 ] By : charoenporn.bo