ถาม-ตอบ


คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา


Q. นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดเวลา จะต้องสมัครใหม่หรือไม่

A. ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วยเพื่อรักษาสิทธิ์ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่มาสอบตามกำหนด

Q. ในการชำระค่าเทอม สามารถแบ่งจ่ายได้หรือไม่

A. ได้ค่ะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันค่าเทอมได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี

Update : 16/10/2554 View [ 2914 ] By : hkanjana