Home / ผลงานนักศึกษา / นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัลในงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัลในงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม และในงานนี้มีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการคัดเลือกในหลายรางวัลดังนี้

– นายธิปัตย์ มีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี ด้านกิจกรรมบริหารจัดการ, รางวัลนักศึกษาดีเด่น และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

– นางสาวธันยา พันธ์เมธาฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

– นายไวทยา ช่วยอนันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

นอกจากนี้ นางสาวนฤมล จันทร์ที นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมเล่นดนตรีไทยกับชมรมดนตรีไทย สร้างความประทับใจให้กับคนในงานเป็นอย่างมาก
ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนฯ ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่  >> คลิก 
Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดี …