Home / ผลงานนักศึกษา / ผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเกมส์ด้วยภาษา Python

ผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเกมส์ด้วยภาษา Python

วันนี้จะพามาดูผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาได้ทำการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ICT-222 Programming Language II ซึ่งสอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python ออกมาเป็นเกมส์ที่น่าสนใจ อาธิเช่น   TICTACTOE,The 24 Game,Pingpong,2048, 15 Slide Puzzle Game และอีกมากมาย

ผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดทำโดย
59114728 นางสาวธันยา พันธ์เมธาฤทธิ์
59118521 นายมนสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์
59143990 นายไวทยา ช่วยอนันต์

ผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดทำโดย
59114157 นายทศวรรษ มานะเวทย์
59140749 นางสาวจิราวดี บังกะลู
59143339 นายภาณุพงค์ ธราพร

ผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดทำโดย
59113225 นายณัฐกิตติ์ สุขอ้น
59117473 นางสาวพัฒนฉัตร สุขสกุล
59116335 นางสาวปภัสรา ไวภารา

 

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่  >> คลิก 
Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดี …