Home / ข่าวกิจกรรม / งานสัมนาวิชาการประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

งานสัมนาวิชาการประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดงานสัมนาวิชาการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 มหาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้มีการค้นคว้า และศึกษาข้อมูลของเครื่องมือหรือภาษาที่จะใช้ในการออกสหกิจศึกษา ภายในงานประกอบไปด้วยหัวข้อ
– การพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือด้วย React Native
– การพัฒนาเว็บ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Node.JS
– การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Laravel
– การจัดการฐานข้อมูลโดย Firebase
– การพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือด้วย React Native Chart Kit
– Internet of Things with Android Studio
– การพัฒนาโปรแกรมด้วย C#.NET
– การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Python Flask
– การพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือด้วย Flutter

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …