ติดต่อเรา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 075-672206, 075-672451
Email : informatics@mail.wu.ac.th
Fax : 07567 2205
 Informatics.wu

Facebook Comments Box