นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Strasbourg และสถาบัน Grenoble ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 8 คนซึ่งเดินทางเพื่อทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผอ.ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Strasbourg และสถาบัน Grenoble ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 8 คนซึ่งเดินทางเพื่อทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ในโครงการประยุกต์ใช้ Virtual Reality และในโครงการใช้ Augmented Reality ในงานอุตสาหกรรมไทย ภายใต้การกำกับดูแลโดยรศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 1 กันยายน 2562ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้คณาจารย์จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสด้วย

เครดิต
เนื้อหาข่าว : จากส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพข่าว : คุณภัสราภรณ์ และคุณอัมพลิกา (สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) และส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments Box