Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จัดกิจกรรมรับขวัญน้องคล้องขวัญพี่ สานสัมพันธ์ความรักครอบครัวDIM

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จัดกิจกรรมรับขวัญน้องคล้องขวัญพี่ สานสัมพันธ์ความรักครอบครัวDIM

เมื่อวันวันพุธ ที่31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม รับขวัญน้องนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตร น้องๆนักศึกษาระหว่างชั้นปี เเละที่สำคัญเป็นการต้อนรับน้องๆช่อประดู่ช่อที่22 DIMรุ่น8 เข้าสู่ครอบครัวการจัดการสารสนเทศดิจิทัลอย่างเป็นทางการ

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับรางวัลหน่วยงาน 5ส ระดับดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ …