Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้าร่วมโครงการ “30 นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17

นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้าร่วมโครงการ “30 นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มทรู จัดสอบข้อเขียนรอบแรกโครงการ “30 นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ปีที่ 17 ประจำปี 2562 (17th True Future Journalist Award 2019) โดยจัดสอบ 9 สนามสอบทั่วประเทศ ในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาจำนวน 448 คน จาก 22 สถาบัน 14 จังหวัดทั่วประเทศร่วมสอบคัดเลือก มีผู้สอบผ่านเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งนี้ จำนวน 30 คน โดยเป็นนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนเชษฐ์ กองสิงห์ และนางสาวอัชฌา หนูนุ่น ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คนจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกระบวนข่าวกับกูรูด้านงานข่าวระดับประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโอกาสเปิดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN ช่อง 16 และดูงานข่าวกับสำนักข่าวระดับโลกที่ BBC World News ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2019 ณ สำนักข่าวรอยเตอร์ส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักข่าวแห่งอนาคตทรู ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน จะมีโอกาสสอบสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …