Home / ข่าวกิจกรรม / นิเทศคว้าอันดับ 1 ประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับมหาวิทยาลัย

นิเทศคว้าอันดับ 1 ประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับมหาวิทยาลัย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 7

โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ โดยนางสาวชนิสรา เจ๊ะมามะ นักศึกษาสหกิจ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาใต้ตอนบนในวันที่ 3 เมษายนต่อไป

รวมส่งแรงใจเชียร์ให้เด็กนิเทศศาสตร์ต่อไป

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …