Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยพี่เก๋ ณัฏฐณิชา จากบริษัท Pronto Tools มาถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับน้องๆ ทุกปี

กิจกรรมได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 ม.วลัยลักษณ์ ภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Scrum เตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในเทอมหน้า โดยจะให้นักศึกษาภายในกลุ่มได้มีบทบาทในกระบวนนการที่ต่างกัน และทำหน้าที่ตามบทบาทของตนที่ได้รับ เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จากการทำงานจริง

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …