Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ บุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านซอฟต์แวร์ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการและบรรยากาศ และได้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 แห่ง

  • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ( KTB Next, Net Bank )
  • บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)
  • บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด
  • Pronto Group Ltd.
Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ จัดกิจกรรมเเละออกroadshow โรงเรียนกว่า 10 เเห่งในภาคใต้

เมือวันที่ 27 & …